18.1- مگر گفته نمی‌شود که اعمال یک ساله ما در شب قدر تقدیر و مشخص می‌شود،این مسئله چگونه با رقم خوردن سرنوشت هر شخصی با اعمال و رفتار خود او سازگار است؟


|
293 بازدید
|
در تاریخ 9 فروردین, 1403
|

18.1- مگر گفته نمی‌شود که اعمال یک ساله ما در شب قدر تقدیر و مشخص می‌شود،این مسئله چگونه با رقم خوردن سرنوشت هر شخصی با اعمال و رفتار خود او سازگار است؟

18.1- مگر گفته نمی‌شود که اعمال یک ساله ما در شب قدر تقدیر و مشخص می‌شود،این مسئله چگونه با رقم خوردن سرنوشت هر شخصی با اعمال و رفتار خود او سازگار است؟

🎥ببینید؛ مگر گفته نمی‌شود که اعمال یک ساله ما در شب قدر تقدیر و مشخص می‌شود،این مسئله چگونه با رقم خوردن سرنوشت هر شخصی با اعمال و رفتار خود او سازگار است؟

➖ شب قدر

💠 هشتگ پاسخ؛ «ویژه برنامه پاسخ به شبهات ماه مبارک رمضان» | قسمت 18 دوم

💠 با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی

#پاسخ #رمضان #شبهات #روزه

نظرات


نظر خود را وارد نمائید