چگونگی الگو بودن حضرت زهرا(س) در عصر مدرنیته (1)؛ سرکار خانم فخر روحانی


|
208 بازدید
|
در تاریخ 7 اسفند, 1402
|

چگونگی الگو بودن حضرت زهرا(س) در عصر مدرنیته (1)؛ سرکار خانم فخر روحانی

وقتی امروز؛ فضای مجازی، ابزارها و شرایط فعالیت زنان با زمان حضرت زهرا (س) متفاوت است الگو بودن ایشان را چطور میتوان ترسیم نمود؟

وقتی امروز؛ فضای مجازی، ابزارها و شرایط فعالیت زنان با زمان حضرت زهرا (س) متفاوت است الگو بودن ایشان را چطور میتوان ترسیم نمود؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید