چرا مراجع تقلید جهت جلوگیری اشغال ایران توسط متفقین؛ فتوا جهاد صادر نکردند؟


|
93 بازدید
|
در تاریخ 3 بهمن, 1401
|

چرا مراجع تقلید جهت جلوگیری اشغال ایران توسط متفقین؛ فتوا جهاد صادر نکردند؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید