چرا مراجع تقلید جهت جلوگیری اشغال ایران توسط متفقین؛ فتوا جهاد صادر نکردند؟


|
250 بازدید
|
در تاریخ 17 اسفند, 1402
|

چرا مراجع تقلید جهت جلوگیری اشغال ایران توسط متفقین؛ فتوا جهاد صادر نکردند؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید