چرا روحانیت برای ملی شدن صنعت نفت یا مقابله با کودتای 28 مرداد فتوا نداد؟


|
283 بازدید
|
در تاریخ 17 اسفند, 1402
|

چرا روحانیت برای ملی شدن صنعت نفت یا مقابله با کودتای 28 مرداد فتوا نداد؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید