چرا روحانیت برای ملی شدن صنعت نفت یا مقابله با کودتای 28 مرداد فتوا نداد؟


|
90 بازدید
|
در تاریخ 3 بهمن, 1401
|

چرا روحانیت برای ملی شدن صنعت نفت یا مقابله با کودتای 28 مرداد فتوا نداد؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید