چرایی انتخاب ولی فقیه توسط فقیهان-استاد ایزدهی


|
314 بازدید
|
در تاریخ 8 اسفند, 1402
|

چرایی انتخاب ولی فقیه توسط فقیهان-استاد ایزدهی

چرایی انتخاب ولی فقیه توسط فقیهان-استاد ایزدهی

چرایی انتخاب ولی فقیه توسط فقیهان-استاد ایزدهی

اگر ولایتی که فقیه دارد الهی است و با نصب صورت می‌گیرد، انتخاب ولی فقیه توسط خبرگانی که خودشان توسط مردم انتخاب شده‌اند چه معنایی دارد؟
اینکه فقهای شورای نگهبان توسط رهبری تعیین می‌شوند و حقوقدان‌ها هم توسط رئیس قوه قضاییه که خودش توسط رهبری انتخاب شده به مجلس معرفی می‌شوند، آیا موجب دور باطل نمی‌شود؟
چرا که همین شورای نگهبان می‌خواهد صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کند.

نظرات


نظر خود را وارد نمائید