پاسخ به شبهات ماه شوال


|
40 بازدید
|
در تاریخ 26 دی, 1402
|

پاسخ به شبهات ماه شوال

🎙حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده 🔸با موضوع «پاسخ به شبهات پیرامون استهلال ماه شوال» ✔️ اهمیت رؤیت هلال ماه در چیست؟ ✔️ راه های اثبات رؤیت اول ماه قمری چگونه است؟ ✔️ چرا استهلال ماه شوال جنبه حکومتی_سیاسی دارد؟

🎙حجت الاسلام والمسلمین فلاح زاده 🔸با موضوع «پاسخ به شبهات پیرامون استهلال ماه شوال» ✔️ اهمیت رؤیت هلال ماه در چیست؟ ✔️ راه های اثبات رؤیت اول ماه قمری چگونه است؟ ✔️ چرا استهلال ماه شوال جنبه حکومتی_سیاسی دارد؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید