ویژه برنامه روز عفاف و حجاب


|
325 بازدید
|
در تاریخ 25 دی, 1402
|

ویژه برنامه روز عفاف و حجاب

🎙با حضور سرکار خانم حاجی اسماعیلی 🔸در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع «ویژه برنامه روز عفاف و حجاب» ✔️ عفاف مهمتر است یا حجاب؟ ✔️ آیا تلاش نهادهای مسئول در حوزه عفاف و حجاب اثرگذار بوده است؟ ✔️ آیا حوزه علمیه وظیفه خود را در حوزه عفاف و حجاب انجام داده است؟

🎙با حضور سرکار خانم حاجی اسماعیلی

🔸در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع «ویژه برنامه روز عفاف و حجاب»

✔️ عفاف مهمتر است یا حجاب؟

✔️ آیا تلاش نهادهای مسئول در حوزه عفاف و حجاب اثرگذار بوده است؟

✔️ آیا حوزه علمیه وظیفه خود را در حوزه عفاف و حجاب انجام داده است؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید