واکاوی مسأله حجاب از منظر شهید مطهری(ره)


|
217 بازدید
|
در تاریخ 26 دی, 1402
|

واکاوی مسأله حجاب از منظر شهید مطهری(ره)

🎙حجت الاسلام والمسلمین بیاتی 🔸با موضوع «واکاوی مسأله حجاب از منظر شهید مطهری(ره)» ✔️ دیدگاه شهید مطهری در مواجهه با مسأله حجاب چه بوده است؟ ✔️ ما دچار چه اشتباهات فرهنگی در حوزه حجاب شده ایم؟ ✔️ عملکرد حوزه در مسأله حجاب چگونه بوده است؟

🎙حجت الاسلام والمسلمین بیاتی

🔸با موضوع «واکاوی مسأله حجاب از منظر شهید مطهری(ره)»

✔️ دیدگاه شهید مطهری در مواجهه با مسأله حجاب چه بوده است؟

✔️ ما دچار چه اشتباهات فرهنگی در حوزه حجاب شده ایم؟

✔️ عملکرد حوزه در مسأله حجاب چگونه بوده است؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید