موشن گرافیک؛ آیا با ورود علما و روحانیون به عرصه سیاست و تشکیل حکومت اسلامی؛ گرایش مردم به دین و امور مذهبی کاهش یافته؟ (قسمت اول)


|
632 بازدید
|
در تاریخ 3 اسفند, 1402
|

موشن گرافیک؛ آیا با ورود علما و روحانیون به عرصه سیاست و تشکیل حکومت اسلامی؛ گرایش مردم به دین و امور مذهبی کاهش یافته؟ (قسمت اول)

یکی از شبهاتی که پس از تشکیل حکومت اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران در اذهان شکل گرفت؛ کاهش گرایش مردم به دین و مذهب به دلیل ورود علما و روحانیون در عرصه حکمرانی می باشد. مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات این شبهه را طی دو موشن گرافیک بررسی نموده است که […]

یکی از شبهاتی که پس از تشکیل حکومت اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران در اذهان شکل گرفت؛ کاهش گرایش مردم به دین و مذهب به دلیل ورود علما و روحانیون در عرصه حکمرانی می باشد. مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات این شبهه را طی دو موشن گرافیک بررسی نموده است که قسمت اول تقدیم می گردد

نظرات


نظر خود را وارد نمائید