مقاومت فلسطین در گذر تاریخ


|
237 بازدید
|
در تاریخ 25 دی, 1402
|

مقاومت فلسطین در گذر تاریخ

مقاومت فلسطین در گذر تاریخ با حضور دکتر یعقوب توکلی - انگلستان چگونه به تأسیس اسرائیل کمک کرد؟ - جبهه مقاومت چگونه شکل گرفت؟

🎙با حضور دکتر یعقوب توکلی

🔸در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع «مقاومت فلسطین در گذر تاریخ»

☑️ انگلستان چگونه به تأسیس اسرائیل کمک کرد؟
☑️ جبهه مقاومت چگونه شکل گرفت؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید