فلسفه حق رأی-استاد حکمت نیا


|
564 بازدید
|
در تاریخ 7 اسفند, 1402
|

فلسفه حق رأی-استاد حکمت نیا

فلسفه حق رأی-استاد حکمت نیا

فلسفه حق رأی-استاد حکمت نیا

وقتی تبار تاریخی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد متوجه می‌شویم که در دوران قاجار مجلس‌های اولیه صرفاً در جایگاه مشورت برای پادشاه بود.
مجلس راه حل خلاقانه‌ای برای حل مسئله زمامداری است.
در جمهوری اسلامی مبنای مجلس بر اساس آیه قرآن (ووَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) بنا نهاده شد و امور اساسی مانند قانون گذاری، نظارت، پیوستن به معاهدات، سیاست گذاری‌ها و غیره از کارکردهای این قوه است.
نسبت مردم با این امور از جهت احساس مسئولیت نسبت به خود و نسل آینده است.
یکی از مسائل مهم این است که ادبیات جاری و رایج که جایگاه مجلس را تنزل داده است باید اصلاح گردد و تناسبی بین امور ذکر شده با افرادی که می‌خواهند عهده دار این امور شوند وجود داشته باشد .

نظرات


نظر خود را وارد نمائید