فرهنگ غلط استفاده از منابع کشور و عدم مدیریت صحیح این منابع مشکل اصلی است نه دارای فرزند بیشتر بودن!!


|
282 بازدید
|
در تاریخ 17 اسفند, 1402
|

فرهنگ غلط استفاده از منابع کشور و عدم مدیریت صحیح این منابع مشکل اصلی است نه دارای فرزند بیشتر بودن!!

نظرات


نظر خود را وارد نمائید