شب شعر تیجان با موضوع «جایگاه و اهمیت لباس روحانیت»


|
290 بازدید
|
در تاریخ 2 بهمن, 1402
|

شب شعر تیجان با موضوع «جایگاه و اهمیت لباس روحانیت»

شعرخوانی محمد خادم

شعرخوانی محمد خادم

نظرات


نظر خود را وارد نمائید