شب شعر تیجان با موضوع «جایگاه و اهمیت لباس روحانیت»


|
250 بازدید
|
در تاریخ 2 بهمن, 1402
|

شب شعر تیجان با موضوع «جایگاه و اهمیت لباس روحانیت»

نظرات


نظر خود را وارد نمائید