شاخص کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با غرب


|
399 بازدید
|
در تاریخ 3 اسفند, 1402
|

شاخص کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با غرب

شاخص کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با غرب

شاخص کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با غرب

💠 با حضور حجت الاسلام رهدار

💠 چکیده:
◽️مقایسه انسان‌ها با یکدیگر یا مقایسه کشورها با کشورهای دیگر امری طبیعی و بعضاً موجب رشد و حرکت است؛ اما باید دقت کرد همانطور که مقایسه یک شخص پاکدست ◽️از جهت میزان درآمد با یک شخص دزد نادرست است مقایسه وضعیت اقتصادی یک کشور مثل ایران با کشورهایی که سراسر تاریخ و دارایی آنها حاصل استعمار کشورهای جهان است اشتباه است.
◽️اگر از فضای رسانه‌ای حاکم غربی عبور کنیم، واقعیت‌های جامعه غربی را خواهیم دید به نحوی که دیگر اروپا بهشت روی زمین و ایران قعر جهنم نخواهد بود.
◽️لوئیز مامفورد یکی از شخصیت‌های علمی غرب که حدود ۱۲ سال پیش از دنیا رفته می‌گوید: اگر رسانه‌های گروهی ۲۴ ساعت و فقط ۲۴ ساعت از کار بیفتند، ابله‌ترین انسان روی زمین نیز این موضوع را خواهد فهمید که غرب سال‌هاست که مرده است و ما به مدد رسانه در پیکر این مرده روح می‌دمیم.

 

نظرات


نظر خود را وارد نمائید