دختران و چالشهای دینداری در عصر جدید


|
99 بازدید
|
در تاریخ 26 دی, 1402
|

دختران و چالشهای دینداری در عصر جدید

🎙استاد خانم فخر روحانی 🔸با موضوع «دختران و چالشهای دینداری در عصر جدید» ✔️ ریشه مشکلات دختر جوان امروزی چیست؟ ✔️ آیا گشت ارشاد و جریمه های نقدی مبنای اسلامی دارند؟ ✔️ آیا حوزه های علمیه مسؤلیتی در قبال وضعیت حجاب ندارند؟

🎙استاد خانم فخر روحانی 🔸با موضوع «دختران و چالشهای دینداری در عصر جدید» ✔️ ریشه مشکلات دختر جوان امروزی چیست؟ ✔️ آیا گشت ارشاد و جریمه های نقدی مبنای اسلامی دارند؟ ✔️ آیا حوزه های علمیه مسؤلیتی در قبال وضعیت حجاب ندارند؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید