حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها


|
224 بازدید
|
در تاریخ 17 بهمن, 1402
|

حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها

در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع «حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها»

🎙با حضور استاد عرب زاده و آقای حسن رجبیان

🔸در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع «حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها»

☑️ اهمیت کتاب در گذشته و حال
☑️ وضعیت کتاب، کتابخانه ها و کتابخوانی در کشور
☑️ وضعیت کتابخانه های جدید در دنیا
☑️ اهمیت نسخ خطی، کهنه چاپها و اسناد
☑️ وضعیت کتابخانه های تخصصی و بویژه حوزوی وکتابخانه های شخصی در قم

نظرات


نظر خود را وارد نمائید