حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها


|
101 بازدید
|
در تاریخ 17 بهمن, 1402
|

حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها

در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع «حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها»

🎙با حضور استاد عرب زاده و آقای حسن رجبیان 🔸در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع «حوزه؛ کتاب و کتابخانه ها» ☑️ اهمیت کتاب در گذشته و حال ☑️ وضعیت کتاب، کتابخانه ها و کتابخوانی در کشور ☑️ وضعیت کتابخانه های جدید در دنیا ☑️ اهمیت نسخ خطی، کهنه چاپها و اسناد ☑️ وضعیت کتابخانه های تخصصی و بویژه حوزوی وکتابخانه های شخصی در قم

نظرات


نظر خود را وارد نمائید