تکامل و الحاد معاصر


|
98 بازدید
|
در تاریخ 25 دی, 1402
|

تکامل و الحاد معاصر

🎙با حضور جناب آقای دکتر علی شهبازی؛ استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب 🔸با موضوع «تکامل و الحاد معاصر»  

🎙با حضور جناب آقای دکتر علی شهبازی؛ استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب 🔸با موضوع «تکامل و الحاد معاصر»  

نظرات


نظر خود را وارد نمائید