بررسی تاریخی پروژه کشف حجاب در ایران


|
327 بازدید
|
در تاریخ 26 دی, 1402
|

بررسی تاریخی پروژه کشف حجاب در ایران

🎙استاد دکتر یعقوب توکلی 🔸با موضوع «بررسی تاریخی پروژه کشف حجاب در ایران» ✔️ چه جریاناتی در پروژه کشف حجاب در ایران نقش داشته‌اند؟ ✔️ آیا شروع پروژه کشف حجاب از دوران پهلوی بوده است؟ ✔️ چه اقداماتی در تاریخ معاصر برای کشف حجاب صورت گرفته است؟

🎙استاد دکتر یعقوب توکلی

🔸با موضوع «بررسی تاریخی پروژه کشف حجاب در ایران»

✔️ چه جریاناتی در پروژه کشف حجاب در ایران نقش داشته‌اند؟

✔️ آیا شروع پروژه کشف حجاب از دوران پهلوی بوده است؟

✔️ چه اقداماتی در تاریخ معاصر برای کشف حجاب صورت گرفته است؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید