ابعاد حقوقی طوفان الأقصی و مقاومت فلسطین


|
188 بازدید
|
در تاریخ 25 دی, 1402
|

ابعاد حقوقی طوفان الأقصی و مقاومت فلسطین

ابعاد حقوقی طوفان الأقصی و مقاومت فلسطین با حضور دکتر مصطفی فضائلی

🎙با حضور دکتر مصطفی فضائلی

🔸در برنامه این هفته تلویزیون اینترنتی پاسخ؛ با موضوع « ابعاد حقوقی طوفان الأقصی و مقاومت فلسطین »

نظرات


نظر خود را وارد نمائید