آیا اراذل و اوباش کوتای 28 مرداد به بیوت مراجع عظام در آن زمان، وصل بودند؟


|
91 بازدید
|
در تاریخ 3 بهمن, 1401
|

آیا اراذل و اوباش کوتای 28 مرداد به بیوت مراجع عظام در آن زمان، وصل بودند؟

نظرات


نظر خود را وارد نمائید