19- اینکه در شب قدر یا مواقع دیگر به اهل بیت علیهم السلام متوسل می‌شویم و از آنها طلب حاجت و شفاعت می‌کنیم چه دلیل و مبنای شرعی دارد؟ | نویسنده: | دسته: