10- امتیاز اصلی که در زندگی حضرت خدیجه(س) وجود داشت و برای اهل دین و دینداری قابلیت الگوگیری دارد چیست؟ | نویسنده: | دسته: