08- شعارها و آرمان هایی که توسط انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب مطرح می شد نهایتا به فراموشی سپرده شد و عملی نشد! | نویسنده: | دسته: