05- اینکه انسان روزه‌دار ساعت‌های طولانی گرسنگی و تشنگی را تحمل می‌کند، نوعی شکنجه دادن به خود حساب نمی‌شود؟ | نویسنده: | دسته: