هزینه ۶۰۰ میلیارد دلاری G۷ برای جلوگیری از ایجاد کریدور شرق به غرب/ قرارداد سایکس پیکو و تبعات آن | نویسنده: | دسته: