مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه: حضور در عرصه بین المللی و منطق حفظ اقتدار ملی در دنیا از ابعاد بین المللی شخصیت شهید سلیمانی بود | نویسنده: | دسته: