عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد:در رسانه ها و تحقیقاتی که انجام شده است می بینیم که در سال ۱۹۷۹ روزنامه نیویورک تایمز می نویسد “به گفته منابع بانک جهانی تنها در دو سال آخر دوران حکومت پهلوی مبلغی بین دو تا چهار میلیارد دلار به حساب شخصی آن ها در آمریکا منتقل شده است”. | نویسنده: | دسته: