طی مراسمی صورت گرفت؛ تودیع و معارفه مدیر میزهای تخصصی مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه | نویسنده: | دسته: