طراح و مدیر اپلیکیشن «مسجدی ها» تشریح کرد: از ایده اولیه تا اهداف و کاربردهای اپلیکیشن «مسجدی ها»/ مشارکت تیم ۶۰ نفره در مدیریت این اپلیکیشن | نویسنده: | دسته: