ویژه مقاومت

ویژه برنامه های پاسخ

آرم استیشن پاسخ

بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات

وظایف دستگاه های تبلیغاتی پاسخگویی به شبهات

بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات

نشست تخصصی ضرورت وحدت در کتاب و سنت

نشست تخصصی با حضور آیت الله غروی با موضوع: ضرورت وحدت در کتاب و سنت(آیات و روایات)

کلیپ محمدرضا پهلوی

آیا محمدرضا پهلوی مسالمیت آمیز از حکومت کنار کشید؟

کلیپ پاسخ به سؤال؛ اشتغال زنان در مشاغل سخت

سؤال: اشتغال زنان در مشاغل سختی چون پلیس و معدن از نظر اسلام چگونه است؟

از شبهه نباید رنجید

گزیده بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 1401/12/04

تببین جایگاه پیامبر رحمت(ص) از منظر قرآن و روایات

نشست تخصصی با حضور حجت الاسلام مهدی رستم نژاد با موضوع تببین جایگاه پیامبر رحمت(ص) از منظر قرآن و روایات

کلیپ پاسخ به سؤال؛ حجاب اجباری

سؤال: چرا در حکومت اسلامی برای حجاب اجبار وجود دارد؟

کلیپ رضا خان مقتدر

جرقه کشف حجاب در ایران

بیانات رهبر انقلاب در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه

شبهه هایی مطرح میشود که آماج آن شبهه ها نظام است ...

نقد و بررسی بخش فرهنگی برنامه هفتم

نشست تخصصی با حضور حجت الاسلام مهاجرنیا با موضوع نقد و بررسی بخش فرهنگی برنامه هفتم

کلیپ - اگر پهلوی سقوط نمیکرد

تفکر اگر پهلوی سقوط نمیکرد ایران از ترکیه و پاکستان و خیلی از کشورهای دیگه پیشرفته تر بود ...

کلیپ پاسخ به سؤال؛ حجاب، محدودیت

سؤال: آیا حجاب محدودیت به حساب می آید؟

تأملات

نشست تخصصی ضرورت وحدت در کتاب و سنت

ساعت 9:00 الی 10:00 - نشست تخصصی با حضور آیت الله غروی با موضوع: ضرورت وحدت در کتاب و سنت(آیات و روایات)

ساعت 10: تببین جایگاه پیامبر رحمت(ص) از منظر قرآن و روایات

نشست تخصصی با حضور حجت الاسلام مهدی رستم نژاد با موضوع تببین جایگاه پیامبر رحمت(ص) از منظر قرآن و روایات

ساعت 11: نقد و بررسی بخش فرهنگی برنامه هفتم

نشست تخصصی با حضور حجت الاسلام مهاجرنیا با موضوع نقد و بررسی بخش فرهنگی برنامه هفتم

آرم استیشن پاسخ

بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات

وظایف دستگاه های تبلیغاتی پاسخگویی به شبهات

بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات

نشست تخصصی ضرورت وحدت در کتاب و سنت

نشست تخصصی با حضور آیت الله غروی با موضوع: ضرورت وحدت در کتاب و سنت(آیات و روایات)

کلیپ محمدرضا پهلوی

آیا محمدرضا پهلوی مسالمیت آمیز از حکومت کنار کشید؟

کلیپ پاسخ به سؤال؛ اشتغال زنان در مشاغل سخت

سؤال: اشتغال زنان در مشاغل سختی چون پلیس و معدن از نظر اسلام چگونه است؟

از شبهه نباید رنجید

گزیده بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 1401/12/04

تببین جایگاه پیامبر رحمت(ص) از منظر قرآن و روایات

نشست تخصصی با حضور حجت الاسلام مهدی رستم نژاد با موضوع تببین جایگاه پیامبر رحمت(ص) از منظر قرآن و روایات

کلیپ پاسخ به سؤال؛ حجاب اجباری

سؤال: چرا در حکومت اسلامی برای حجاب اجبار وجود دارد؟

کلیپ رضا خان مقتدر

جرقه کشف حجاب در ایران

بیانات رهبر انقلاب در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه

شبهه هایی مطرح میشود که آماج آن شبهه ها نظام است ...

نقد و بررسی بخش فرهنگی برنامه هفتم

نشست تخصصی با حضور حجت الاسلام مهاجرنیا با موضوع نقد و بررسی بخش فرهنگی برنامه هفتم

کلیپ - اگر پهلوی سقوط نمیکرد

تفکر اگر پهلوی سقوط نمیکرد ایران از ترکیه و پاکستان و خیلی از کشورهای دیگه پیشرفته تر بود ...

کلیپ پاسخ به سؤال؛ حجاب، محدودیت

سؤال: آیا حجاب محدودیت به حساب می آید؟

مدرسه شبهه پژوهی

این صفحه در حال بروزرسانی است.