موشن مقاومت یا مسالمت

  موشن مقاومت یا مسالمت کاری از مدیریت رسانه مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات بوده که در آن به این شبهه پاسخ داده ایم که در مواجهه با تحریم…

ادامه مطلب