وقتی امام علی(ع) می‌دانست که خداوند او را خلیفه قرار داد؛ چرا با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرد؟! | نویسنده: | دسته: