از ایده تا عمل؛در گفتگو با طراح و مدیر اپلیکیشن مسجدی ها | نویسنده: | دسته: