آیا مراجعه حضرت زهرا (س) به درب خانه مردم جهت گرفتن بیعت با شأن دختر پیامبر بودن سازگار است؟ | نویسنده: | دسته: