کسی که شبهه ایجاد می کند باید به اصلاح و جبران انحراف ناشی از آن بپردازد | نویسنده: | دسته: عکس نوشته