پوشیدن لباس روحانیت در سطح جامعه، نشانه زنده بودن مکتب رسالت است | نویسنده: | دسته: عکس نوشته