موشن مقاومت یا مسالمت کاری از مدیریت رسانه مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات بوده که در آن به این شبهه پاسخ داده ایم که در مواجهه با تحریم و دشمنی های آمریکا؛ مقاومت همراه با سختی بهتر است یا مسالمت و فراموش نمودن تمامی ظلم ها و دشمنی ها و یا اینکه راه سومی نیز موجود می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

ارسال دیدگاه