شبهه مثل موریانه است؛ دشمن به این موریانه‌ها دل بسته | نویسنده: | دسته: عکس نوشته