ارتباط گیری روحانیون با مردم موجب باز شدن زبان افراد دارای سؤال است | نویسنده: | دسته: عکس نوشته