امام خامنه ای (مدظله العالی):

شبهات ذهنی مردم را باید برطرف کرد...

جایگاه شعر در پاسخگویی به شبهات

00:00 00:00

جوانی جمعیت؛ تلاقی بحران ها و بیشترین نرخ تجرد قطعی و کاهش جوانی

00:00 00:00